id=24 Vnitřní rovnováha

Vnitřní rovnováha

cvičení Taiji mě pomáhá mimo jiné vracet se do rovnováhy, krásně o tom píše Dan Millman v knize Zákony Ducha:

Jestliže je gravitace lepidlem,
které svět drží pohromadě,
pak rovnováha je klíčem
odemykajícím jeho tajemství.
Rovnováha se vztahuje
na naše tělo, mysl a city,
na všechny roviny naší existence.
Je nám připomínkou toho,
že ať už děláme cokoliv,
můžeme to přehnat, anebo to dělat nedostatečně,
a pokud se kyvadlo našeho života či zvyků
výchýlí příliš daleko do jedné strany,
nevyhnutelně
se vzápětí musí zhoupnout na stranu protější.

...

Moudrá ukázala znovu na sněžnou volavku, která ještě pořád balancovala na vodě u břehu. "Každé lidské tělo prahne po stavu vnitšní rovnováhy, vnitřního míru, a je-li v tomto stavu, prospívá. Dokážeš teď něco podobného cítit v sobě?"

V okamžiku, kdy mi položila dlaň na prsa, začal jsem vnímat, jak mé tělo prostupuje niterný pocit míru, který uklidňuje i mou mysl."Teď to cítíš," zašeptala.

"Ano." Vzdychl jsem blahem.

Tenhle pocit vyrovnanosti ti bude orientačním bodem. Díky němu si budeš lépe uvědomovat stavy nerovnováhy, které v běžném životě zakoušíš, a nebudeš k nim tak shovívavý."

"Jakým způsobem to má fungovat?"

"No určitě chápeš, jak je marné radit člověku, jenž pociťuje napětí, aby se uvolnil, když neví, jak by se měl ve stavu uvolnění cítit. Ale jakmile jednou zažije bytostné, hluboké uvolnění, získá orientační bod. Snáze postřehne, kdy v něm vzniká napětí, a dokáže proto podniknout jisté kroky, aby ono napětí odstranil. Akdyž jednou zjistíš, jak chutná pocit opravdové rovnováhy, začneš vnímat vyšinutí z rovnováhy ve všech sférách vlastního života. To ti poslouží jako automatický signál, že se máš vrátit do tohoto místa, které leží uprostřed. Tím, že budeš registrovat své nerovnovážné stavy, uplatníš zákon rovnováhy."

"To je tak prosté?"

Zasmála se. "Je to velice prosté, ale ne vždy jednoduché, poněvadž ať už jsi na jakýkoli tělesný nebo citový stav - a může se jednat i o napětí nebo vzjímečnou nevyváženost -, bude ti právě tenhle stav připadat normální. To co mnozí označují jako neurózu, je ve skutečnosti nevyváženost či zveličování myšlenek, podnětů nebo emocí, které čas od času pociťujeme všichni."

Podstránky

Reklama