id=22 10 pravidel Taiji

Ústní předání o deseti pravidlech Taijiquan

Diktoval: Yang Chengfu
Zapisoval: Chen Weiming

1. Prázdná a bystrá energie na vrcholku [hlavy]
Energie na vrcholku hlavy znamená, že umožníme aby byla hlava vzpřímeně a svisle, [aby mohl] duch shen pronikat [až] na vrcholek hlavy. Nesmí být použita síla li; použijeme-li sílu, potom šíje ztuhne a qi a krev nemohou obíhat. Musíme mít přirozeně prázdnou a bystrou mysl yi. Nemáme-li prázdnou a ostražitou energii na vrcholku hlavy, potom nebudeme schopni pozvednout esenciálního ducha jingshen.

2. Zatáhnout hruď, vytáhnout záda
Zatáhnout hruď znamená, že hruď je lehce zavřená dovnitř, což umožňuje, aby qi poklesla do dandian. Zdržte se vypínání hrudi, protože vypínání hrudi vede k tomu, že qi se nahrne dovnitř hrudi, nahoře [je člověk] těžký a dole lehký, paty se začínají vznášet a stoupat. Vytáhnout záda znamená, že qi se přimkne k zádům. Zatáhnete-li hruď, záda se sama vytáhnou, vytáhnou-li se záda, síla li z nich sama vychází a žádný protivník vás neporazí.

3. Uvolnit pas
Pas je hlavním úředníkem lidského těla. Jste-li schopni uvolnit pas, potom dvě nohy mají sílu li a spodní část [těla] je pevná. Všechny změny prázdnoty xu a plnosti shi vycházejí z otáčivého pohybu v pase. Proto se říká: "Hlavní zdroj vůle k životu se nachází v pase." Proto nedostává-li se vám síly, musíte hledat [příčinu] v pase a v nohou.

4. Rozlišovat mezi prázdným xu a plným shi
Umění taijiquan používá rozlišování mezi prázdným xu a plným shi jako hlavní princip. Když celým tělem sedíme na pravé noze, potom pravá noha je plná a levá noha je prázdná; [když] celé tělo sedí na levé noze, potom levá noha je plná a pravá noha je prázdná. Jsme-li schopni rozlišovat mezi prázdným a plným, potom pohyby jsou lehké a obratné aniž bychom mrhali silou. Když [mezi nimi] nejsme schopni rozlišovat, potom je chůze těžkopádná a loudavá, postoj je samozřejmě nestabilní a je snadné vyvést člověka z rovnováhy.

5. Spustit ramena, svěsit lokty
Spustit ramena znamená, že jsou uvolněná, otevřená a svěšená dolů. Když nejsme schopni uvolnit je a spustit, nosíme obě ramena nahoře, pak qi rovněž následuje jejich pohyb a stoupá vzhůru a celé tělo není schopné vyprodukovat sílu. Svěsit lokty znamená, že lokty klesnou dolů, uvolní se a svěsí. Kdyby zůstaly lokty zvednuté, potom by ramena nemohla klesnout, nemohli bychom člověka odmrštit příliš daleko, což se blíží lámání síly ve vnějších stylech.

6. Používat mysl yi, nepoužívat sílu li
Pojednání o taijiquan: "Všechno to spočívá v používání mysli yi a nepoužívání síly li". Při cvičení taijiquan je celé tělo uvolněné, není dobré používat byť jen trochu těžkopádné síly, která způsobuje stagnaci ve šlachách, kostech a krevních cévách, čímž sami zadržujeme a svazujeme [svůj pohyb]. [Dokážeme-li to], potom můžeme lehce a obratně měnit [svůj pohyb] jako otáčející se kolo. Možná se někomu nezdá, jak můžeme mít velkou sílu bez použití [hrubé] síly li. Lidské tělo má dráhy jing a spojnice luo stejně jako země má svá říční koryta. Když nejsou říční koryta ucpaná, může [voda volně] proudit, když neblokujeme dráhy jing a spojnice luo, potom má qi volný průchod. Když celé tělo [používá] tuhou sílu, dráhy jing a spojnice luo jsou přeplněné, qi a krev stagnují, pohyb je neobratný, [stačí] zatáhnout za jediný vlas a pohneme celým tělem. Jestliže nepoužíváme sílu li a používáme mysl yi, tam kde jde mysl yi, následuje také qi; když qi a krev proudí, každodenně pronikají a přepravují se, cirkulují celým tělem, nikdy nedochází ke stagnaci. Po dlouhém cvičení získáte opravdovou vnitřní sílu, přiblížíte se tomu, o čem se píše v Pojednání o taijiquan: "[Je-li zde] krajní jemnost a poddajnost, potom [zde je také] krajní pevnost a tvrdost". Člověk který dosáhl dokonalosti v taijiquan má paže jako měkce obalené železo klesající s největší tíhou; při cvičení vnějších bojových umění, když použijí sílu, potom je patrné, že použili sílu, když nepoužívají sílu li, potom je [jejich síla] velice lehká a povrchní, je-li možno vidět jejich sílu, potom je to vnější síla plovoucí na povrchu. Když se nepoužívá mysl yi a používá se síla li, [takovýto] pohyb je nejsnadnější odvést. Nestojí to za pozornost.

7. Vršek a spodek se vzájemně následují
Vršek a spodek se vzájemně následují - znamená to, co se píše v Pojednání o taijiquan: "Její kořeny jsou v chodidlech, vychází z nohou, hodnostářem je pás, nabývá formy v prstech na rukou - z chodidel přes nohy a pás, vždy [to] musí být jediná celistvá qi". Ruce se pohybují, pás se pohybuje, nohy se pohybují, duch očí rovněž následuje pohyb způsobem, který může být nazván - vršek a spodek se vzájemně následují. To znamená, že když se jedna [část těla] nepohybuje, [pohyb] je rozptýlený a chaotický.

8. Nitro a povrch si vzájemně odpovídají
To, co cvičíme v taijiquan je duch shen, proto se říká: "Duch shen je hlavní velitel a tělo je pod jeho velením". Dovedeme-li pozvednout ducha shen, budou naše pohyby přirozeně lehké a obratné. Formy nejsou ničím jiným než prázdnota xu a plnost shi, otevírání kai a zavírání he. To, co se nazývá otevření kai, není jen otevření rukou a nohou, srdce a mysl se také podílejí na úplném otevření; to, co se nazývá zavření he, není jen zavření rukou a nohou, srdce a mysl se také podílejí na úplném zavření. Jsme-li schopni spojit vnitřní a vnější v jedinou qi, potom není nikde žádné rozdělení.

9. Vzájemné spojení bez přerušení
Vnější bojová umění - jejich síla je získaná, postnatální, těžkopádná síla, proto mají začátek a zastavení, mají linii a zalomení. Když je stará síla vyčerpaná a nová dosud nevznikla, právě v tuto chvíli je nejsnadnější využít [toho a porazit] protivníka. Taijiquan používá mysl yi a nepoužívá sílu li, od začátku do konce, neustále a bez přerušení, okrouhlé a navracející se k počátku, v nekončícím cyklu. To je to, o čem mluví staré texty: "Jako veliká Dlouhá řeka, bez přerušení proudící a vzdouvající se". Také se říká: "Přenášet sílu jin, jako když předeme hedvábnou nit". Všichni říkají, že dosáhli spojení jediné qi.

10. Během pohybu usilovat o klid
Vnější bojová umění používají skákání a metání za dovednost, vyčerpávají qi a li, proto na konci cvičení těžce oddechují. Taijiquan používá klid odolávající pohybu a pohyb, jako když jsme v klidu, proto čím pomaleji cvičíme formy, tím lépe. Používáme hluboký a dlouhý dech, qi klesá do dantianu, potom nehrozí škoda [vyplývající] z hněvem rozšířených krevních cév. Mysl studentů, kteří pečlivě zvažují, zde může mnoho získat.

Podstránky

Reklama