I-ťing trigramy

trigram nebe Název: nebe, početí
Vlastnost: síla
Rodina: otec
Zvíře: lev - majestátný, průbojný, útočný
Část těla: hlava
trigram nebe Název: vítr
Vlastnost: jemnost, pronikavost
Rodina: prvorozená dcera
Zvíře: fénix - krouľící v nekonečných kruzích
Část těla: boky
trigram nebe Název: země
Vlastnost:poddajnost
Rodina: matka
Zvíře: jednoroľec - stojící na jedné noze a točící se jako tornádo
Část těla: břicho
trigram nebe Název: oheň, ulpění
Vlastnost: přilnavost, přitaľlivost
Rodina: druhá dcera
Zvíře: sokol - obratný, schopný pro své výkruty vyuľít směru větru
Část těla: oči
trigram nebe Název: hora
Vlastnost: stálost, zastavení
Rodina: nejmladší syn
Zvíře: medvěd - mocný ale chápavý se schopností rozpoznat podstatu
Část těla: ruce
trigram nebe Název: jezero
Vlastnost: radost
Rodina: nejmladší dcera
Zvíře: opice - hbitá se schopností ustoupit
Část těla: ústa
trigram nebe Název: voda
Vlastnost: nebezpečí
Rodina: druhý syn
Zvíře: had - pruľný a mrštný
Část těla:uši
trigram nebe Název: hrom
Vlastnost: chatrnost, pohyb
Rodina: prvorozený syn
Zvíře: drak - nestálý a nepředvídatelný, vlnící se, kroutící se, proměnný
Část těla: chodidla

Podstránky

Váš poslední dnešní hod I-ťingu

Ještě nebyl hozen

Reklama